Søg Helene og Viggo Bruuns Fond

Få tilskud til jeres ferie, hvis økonomien er særlig trang

Er I berettiget til støtte?

Ja, hvis I opfylder disse kriterier:

  • Jeres skattepligtige husstandsindkomst overstiger ikke ca. 240.000 kr. for enlige og ca. 350.000 kr. for par. Ovennævnte beløb reguleres med 30.000 kr. pr. søskende
  • I har ikke nævneværdig skattepligtig formue
  • I jeres familie er der et handicappet barn under 18 år


Hvordan ansøger I?

Udfyld ansøgningsskemaet her på siden og vedhæft kopi af seneste årsopgørelse (både for ansøger og evt. ægtefælle) samt dokumentation for, at barnet er handicappet.

Ansøgningen skal indsendes fra den 1. december 2018 til og med den 15. marts 2019.


Hvornår får I svar? 

Når Handicappede børns ferier har modtaget jeres ansøgning, vil den blive behandlet af bestyrelsen i Helene og Viggo Bruuns fond. I vil modtage besked direkte fra fonden vedr. en eventuel bevilling.

Søg Helene og Viggo Bruuns fond

 

Helene og Viggo Bruuns fond uddeler i samarbejde med Handicappede børns ferier et legat på op til 5.000 kr. pr. handicappet barn under 18 år, hvis familien opfylder betingelserne for tildeling af legatet. Der foretages en individuel vurdering af familiens økonomiske situation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

 

Når I indsender ansøgningen, giver I samtykke til, at vi må behandle de indsendte oplysninger.
Ansøger


Familietur


Type af handicap


Vedhæft seneste årsopgørelse (max 2,5mb)


Vedhæft jeres handicapregistrering eller lignende dokumentation for, at dit barn er handicappet (max 2,5mb)